Zalew Solina

Zapraszamy Państwa do aktywnej turystyki na przepięknym zalewie SOLINA.

Zalew SOLIŃSKI w swojej historii sięga do wspaniałego 20 lecia międzywojennego, a jej prace ukończono 9 marca 1968 r., a 20 lipca tegoż samego roku oddano zaporę do eksploatacji. Podczas napełniania zbiornika, zatopione zostały wsie Solina, Teleśnica Sanna, Horodek, Sokole, Chrewt i duża część Wołkowyi.

Zalew SOLINY powstały dzięki budowie zapory SOLIŃSKIEJ, posiada ogromne rozlewisko 2200 h, stając się idealnym miejscem na AHOJ SOLINA CZARTER JACHTÓW. Pozostałości dawnej wsi Solina znajdują się obecnie na dnie obecnego zbiornika. Zapora w Solinie, która ma 81,8 m wysokości i 664 m długości, jest najwyższa w Polsce.